mardi 18 septembre 2018

Առաջադրանք, հայոց լեզու,19.09

  1. Ընդգծված բառերն ու բառակապակցությունները փոխարինի՛ր համապատասխան ածականներով:
Օրինակ՝ Երկրին մոտ տարածությունում տիեզերանավի հանդիպեցին: — Երկրամերձ տարածությունում տիեզերանավի հանդիպեցին:
Հայոց աշխարհում՝ Արարատի դաշտի հարավում, մի հրաշքով լի ու ձեռքով չկերտվածկոթող կա: Դա Արարատն է երկինք սլացող, մեկուսի լեռների զանգված՝ կոնի նմանվող զույգ գագաթներով: Մասիսն ու Սիսը հանգած հրաբուխներ են:Մասսի ժայռերով պատված գագաթը ծածկված է հավերժական ձյունով: Սսի գագաթի մասը նույնպես քարերով ծածկված է: Լանջերը կտրտված են ճառագայթի ձև ունեցողձորակներով ու հեղեղատներով: Լանջերին խոտով առատ արոտներ ու թփուտներ կան. ներքևի գոտում՝ այլևայլ թռչուններ ու կենդանիներ: Հնում լեռը հռչակված էր որպես արքաների որսատեղի:
Մասիսը զերծ չի մնացել բնության աղետներից: Նրա հյուսիս-արևելքի լանջի խորխորատը, հայտնի «Մասյաց վիհ» անունով, որ գագաթին մոտ (մերձ) մասում ավելի քան հազար մետր խորություն ունի, առաջացել է երկրաշարժից:

Հ
1. Ընդգծված բառերն ու բառակապակցությունները փոխարինի՛ր համապատասխան ածականներով:
Օրինակ՝ Երկրին մոտ տարածությունում տիեզերանավի հանդիպեցին: — Երկրամերձ տարածությունում տիեզերանավի հանդիպեցին:
Հայոց աշխարհում՝ Արարատի դաշտի հարավում, մի հրալի ու անձեռակերտ կոթող կա: Դա Արարատն է երկնասլաց, մեկուսի լ՝ կոնաձև զույգ գագաթներով: Մասիսն ու Սիսը հանգած հրաբուխներ են:Մասսի ժայռապատված գագաթը ծածկված է հավերժական ձյունով: Սսի գագաթի մասը նույնպես քարածածկ է: Լանջերը կտրտված են ճառագայթաձև ձորակներով ու հեղեղատներով: Լանջերին խոտառատ արոտներ ու թփուտներ կան. ներքևի գոտում՝ այլևայլ թռչուններ ու կենդանիներ: Հնում լեռը հռչակված էր որպես արքաների որսատեղի: Մասիսը զերծ չի մնացել բնության աղետներից: Նրա հյուսիսարևելյան  լանջի խորխորատը, հայտնի «Մասյաց վիհ» անունով, որ գագաթնամերձ մասում ավելի քան հազար մետր խորություն ունի, առաջացել է երկրաշարժից:
Սուսան Մարկոսյան «Գործնական քերականություն»;
2.Ուղղեցեք սխալները;Փախչել, վելրուծում, կապվել, դուրս գնալ, երիցս, ներդրում, ներառնել, կրկնել, թողնել, պայթացնել, խոստովանել, վիճել, կարմրեցնել:
3.Հոմանիշները տրվածներից ընտրեցեք:ա)
Այգաբացին լսվում էր թռչունների անուշ դայլայլը:
բ) Գյուղի վրա խաղաղ երեկո իջավ:
գ) Կեսօրին քաղաքում անդորրություն էր տիրում:
դ) Գիշերն իր մութ թևերն էր փռել:
ե) Հունձը մայրամուտին ավարտեցին:
(միջօրե, արշալույս, արևամուտ, տարածել, գեղգեղանք, անդորր):

4. Վերականգնել հետևյալ բառերի առաջին բաղադրիչների անհնչյունափոխ ձևերը:Ռմբակոծել, սրճարան, կնքել, մտամոլոր, վիրաբույժ, զինագործ, ըմպանակ, գրադարան, ընչաքաղց, ծաղկաբույլ, երկնակամար, կապտավուն, գինեգործ, բուրմունք, ալրաղաց, թթաստան, խնկածաղիկ, մրրկածուփ, կռվազան, իջնել, ընձուղտ, մամռապատ:

dimanche 16 septembre 2018

Առաջադրանք հայոց լեզվից, 17.09

1.Ընդծիր ի հոլովման ենթարկվող բառերը:


Մենություն, ձնաբուք, ընդմիջում, երեկո, տիրակալ, քույր, վագր, վաչկատուն, կատու, փոթորիկ, քացախաթթու, ընկեր, վերարկու, Սոչի, մեղու, արփի, աշուն:
2. Ընդծիր ու հոլովման ենթարկվող բառերը:
Ամուսին, րոպե, գինի, ջրածին, անկողին, բարկօղի, թթենի, սրբատեղի, տեր, թագուհի, վայրենի, մարդ, հացատուն, հոգի, սեր, ուխտատեղի, այգի:
  3. Ընդգծիր ոջ հոլովման ենթարկվող  բառերը:Խնամի, սկեսուր, հորաքույր, մայր, ընկեր, կալվածատեր, եղբայր, տիկին, գործընկեր, աներ, տիրամայր, հորեղբայր, քեռակին, տեր, սկեսրայր, նուռ, լռություն:
  4.  Ընդգծիր ան  հոլովման ենթարկվող  բառերը:Շարժում, Մանուկ, սառցալեռ, արյուն, քարայծ, գառ, մանուկ, ծունկ, օձաձուկ, գարուն, օր, հանգիստ, արագացում, անկյուն, գետնանցում, բեռ, հարցում:
   5. Ընդգծիր վա  հոլովման ենթարկվող  բառերը:Առաջ, միջնադար, տարի, վայրկյան, անգամ, այսօր, ուրբաթ, ցերեկ, երեկո, շաբաթ, գիշեր, ժամ, ժամանակ, վաղը, օր, դուռ, ակնթարթ:
   6. Ընդգծիր ա   ներքին  հոլովման ենթարկվող  բառերը:Ջրշուն, մեծատուն, գիտություն, որմնասյուն, քառանկյուն, հացատուն, անուն, հուշասյուն, տրոփյուն, զորություն, արյուն, հնչյուն, վաճառատուն, հովվաշուն, աղջիկ:
7.  Ընդգծիր 
ո ներքին  հոլովման ենթարկվող  բառերը:Հորեղբայր, նախահայր, սեր, մայր, Աստված, կնքամայր, մորեղբայր, եղբայր, վանահայր, քույր, հույս, այր, հայր, պատմահայր:


Առաջադրանք հայոց լեզվից, 17.09


 1. Ամբողջացնել նախադասությունները:
  ա) Քանի որ կենսուրախ և կատակասեր մարդ էր, նա կարողացավ աչքի ընկնել:
  բ)  Ուզում եմ ձեզ այն պահին տեսնել, երբ դուք աշխտանքը ավարտեք:
  գ)  Անցել էր ընդամենը երկու-երեք տարի, մեր վերջին հանդիպումից:
  դ) Թեև հայրն արդեն ծերացել էր, բայց նա հոգով երիտասարդ էր:
  ե) Ով իր նպատակը լավ է պատկերացնում, նա հասնում է դրան:
 2. Մարդ, ձեռ, հույս, ջուր  արմատներով նոր բառեր կազմել` դրանք ունենալով բառամիջում, բառասկբում, բառավերջում:
  Մարդամոտ, ձեռնատու, ջրակայուն, հուսալի, անձեռնամխելի,
 3. Ուղղել սխալները:Վախում եմ, բազմիցս անգամ, նորից եմ կրկնում, սպասեցնել տվեց, ուրիշ այլ մարդիկ, խոսքը քեզ է վերաբերվում, վիճվել, կապնվել, ուտացնել, խոսա, կարմրացնել, խոստովանվել:

  Վախում եմ, բազմիցս, նորից եմ կրկնում, սպասեցնել տվեց, ուրիշ այլ մարդիկ, խոսքը քեզ է վերաբերվում, վիճել, կապնվել, ուտել, խոսիր, կարմրացնել, խոստովանվել:
 4. Կետադրել ավանդազրույցը:Ասում են, թե հենց մի փշուր հաց է գետնին ընկնում,  երկնքից մեզ համար անտեսանելի հրեշտակ է իջնում և կանգնում հացի փշուրի վրա, որպեսզի այն ոտնատակ չընկնի, չպղծվի: Այնպես որ, իմացեք, գետնին ընկած բոլոր փշուրների վրա մի-մի հրեշտակ է կանգնած: Քանի որ դա շատ դժվար է և հոգնեցուցիչ, մարդիկ պետք է հրեշտակներին օգնության, շտապեն  հացը գետնից վերցնեն ու մի բարձր տեղ դնեն:
  Հացը գետնին գցելը մեղք է, քանի որ այն թոնիր է մտել, մաքրվել, սրբացել:

Հայոց լեզու

Գրել հինգական բառ, որ սկսվի և ավարտվի ձայնավորով, սկսվի և ավարտվի բաղաձայնով, սկսվի ձայնավորով ավարտվի բաղաձայնով, սկսվի բաղաձայնով և ավարտի ձայնավորով։
Աղավնի, առարկա, ապակի, Ուրարտու, ուռի, ուրու
Սեղան, դուռ, հեռաղխոս, ծաղկաման, գլուխ։
Ասեղ, արմատ, ինքնաթիռ, ականջակալ, էջ։
Գրել տասնհինգ բառ որոնք գործածում ենք և որպես անձնանուն և որպես հասարակ գոյական։
Ռազմիկ, Վարդ, Մեղրի, Երազ, Աստղ, Լուսին, Արև, Մանուշակ, Նվեր, Ավետիս, Անդրանիկ, Պարգև․ Գոռ, Աշտարակ, Մարտիրոս։

mercredi 12 septembre 2018

Գրականություն 13.09

Վիլյամ Սարոյան, 5 հասուն տանձ


Լեզվական առաջադրանք:Բառարանի օգնությամբ գտիր մոգոնել, խստամբեր, խորշել, անհետել, մտորել, ձաղկել, պատսպարել, փափագել,հորջորջել, շլմորել, մոլեգին, քինախնդրություն բառերի բացատրությունը և գրիր նրանց հոմանիշ երկուական բառ:
մոգոնել- հնարել, հորինել, ստեղծել
խստամբեր- Կյանքի դժվարություններին դիմացող։ Զրկանքներին տոկացող։
 խորշել-զզվել, խուսափել, գարշել
անհետել-անհետանալ
մտորել- մտածմունքների մեջ ընկնել։ Մտածել, խորհել
ձաղկել-մտրակել, ծաղրել
պատսպարել- պաշտպանվել, պահպանել
փափագել-մեծ ցանկություն ունենալ, ցանկանալ, ուզենալ
հորջորջել- անուն դնել, անվանել, կոչել
շլմորել-շփոթվել
մոլեգին-անզուսպ անզսպելի
քինախնդրություն-վրեժխնդրություն
dimanche 9 septembre 2018

10/09

  Որտեղ անհրաժեշտ է, գրիր կրկնակ տառ.
1)      տզզալ, կտտանք, ծաղկափթիթ, լուսատտիկ
2)      ուղղամիտ, ծառուղի, աբբահայր, ընդդիմանալ
3)      Հելլադա, Աքիլլես, Հոլանդիա, Վիեննա
4)      ֆիննական, խշշալ, հովվերգություն, բալլադ
5)      իննսունական, բուդդայական, բնօրրան, մրրկահավ
6)      ճռճռալ, միատարր, վշտալլուկ, այբբենական

Ուղղիր տեքստում  ուղղագրական սխալները 
Անթափանց, սռթսռթացնող խոնավությամբ թաթաղված էր օդը: Ցուրտ գիշերով Օխոտյան ափի ողջ երկայնքով մղվում էր երկու ընբոստ տարերգի անհաշտ ընբիշային պայքարը. Ցամաքը խոչնդոտում էր ծովի առաջընթացը, ծովը չէր դադարում անընդհատ ցամաքի վրա հարձակվելուց, մակնթացությունից:
Անթափանց, սրթսրթացնող խոնավությամբ թաթախված էր օդը: Ցուրտ գիշերով Օխոտյան ափի ողջ երկանքով մղվում էր երկու ըմբոստ տարերքի անհաշտ ըմբիշային պայքարը. Ցամաքը խոչընդոտում էր ծովի առաջընթացը, ծովը չէր դադարում անընդհատ ցամաքի վրա հարձակվելուց, մակընթացությունից:
Որ  բառերում անհրաժեշտ է,  գրիր  յ:
1. Իսրայել, Կարոյի, միություն, կրիա
2. հայելի, Ռաֆայել, գայիսոն, նյարդ
3. բամիա, վերարկուի, ծիածան, երգեի
4. միմյանց, օվկիանոս,  միլիարդ, ժանյակ
 Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են գրվում գծիկով:
ալ կարմիր, բուք-բորան, դեփ-դեղին, կողք կողքի
վերև-ներքև, դեմ-դիմաց, դեսից-դենից, մանր-մունր
գիշեր-ցերեկ, ոչ ոք, ստեպ-ստեպ, տուն-թանգարան
ժամ-պատարագ, գնացող-եկող, պատեհ-անպատեհ, առոք-փառոք
Որտեղ անհրաժեշտ է, գրիր մեծատառով:
1. Խրիմյան Հայրիկն ասաց, որ վաղը ևեթ կկարգադրի, որ Մասիսի հողից, Երասխի ջրից ու Հայաստանի ծաղիկներից մի քիչ վերցնեն և ուղարկեն Վենետիկ:
2. Հայաստանի գրեթե բոլոր քաղաքները` Վան, Բագավան, Կարին, Երվանդաշատ, Վաղարշապատ, Նախիջևան, Արտաշատ, բռնված էին պարսից զորքով
3. Վրաց Միհրդատ թագավորը Վարդանի համհարզին ընդունեց պալատի վեհաշուք դահլիճում թարգմանի ներկայությամբ:

mercredi 5 septembre 2018

06.09.2018

1.Ընդգծիր այն բառերը, որոնցում կա 
    -ակ վերջածանցը:Մահակ, սոխակ, գնդակ,բանակ, գիտակ, գրտնակ, բռնակ, կատակ, թիակ, հատակ, սահնակ, վահանակ:
— որդ վերջածանցը:
Հինգերորդ, անձրևորդ, դիտորդ, որսորդ, չորրորդ, առաջնորդ, երիզորդ, վարորդ, գնորդ:
-ուկ վերջածանցը:
Բազուկ, մժղուկ, ձագուկ, մանուկ, բամբուկ, թզուկ, տաղտուկ, հորթուկ, քերուկ:
 -գին վերջածանցը:
Էժանագին, գլխագին, ուժգին, ցավագին, փրկագին, սրտագին, թախանձագին, թանկագին:
-եղ վերջածանցը:
Ասեղ, զորեղ, տաշեղ, գունեղ, մարմնեղ, պղպեղ, համեղ, տունուտեղ:

2. Բառաշարքում առանձնացնել հոմանիշ բառերի վեց զույգ:
ա) Գոտեմարտիկ, բերկրանք, դշխո, գորով, սեթևեթանք, երաշխիք, հրճվանք, ըմբիշ, նազանք, խանդաղատանք, թագուհի, գրավական:
բերկրանք- հրճվանք
գորով- խանդաղատանք
գրավական-երաշխիք
դշխո-թագուհի
սեթևեթանք-նազանք
գոտեմարտիկ-ըմբիշ
բ) Արահետ, երասան, անրջանք, հարգանք, դրախտ, աղջամուղջ, սանձ, իրիկնաշաղ, երազանք, շավիղ, եդեմ, ակնածանք:
արահետ-շավիղ
երազանք-անրջանք
եդեմ-դրախտ
սանձ-երասան
հարգանք-ակնածանք
աղջամուղջ-իրիկնաշաղ


1.Հետևյալ բառերի տառերի վերադասավորումով կազմել նոր բառեր. մշակ, ափսե, սրահ, ժանր, վիճակ, ագռավ, վտակ, մկրատ, պարկ, վկա:

Մշակ, մաշկ, ափսե, փեսա, սրահ, հարս, վիճակ, կավիճ, ագռավ, գավառ, վտակ, կտավ, մկրատ, մտրակ պարկ, կարպ, վկա,կավ, նժար-ժանր։ 

2.Շարքում առանձնացրեք այն բառերը, որոնցում հնչյունափոխված արմատներ կան: Վերականգնեք անհնչյունափոխ ձևերը:
Մամռապատ- մամուռ 
արիակամ- արու
 ջրային- ջուր
 լծկան- լծաց
հնչերանգ-հունչ 
մայրաբար
 իջնել- էջ
համբուրել-համբյուր 
ընձուղտ-ինձ
չարագույժ
 բուժակ-բույժ
սրտատրոփ- սիրտ 
սրընթաց-սուր 
մեղմօրոր 
գունանկար- գույն
օրրան- օրոր
 մթնշաղ- մութ 
կիսադեմ-կես
 զինվոր-զեն
 դրամատուն
հունական-հույն
 օրինավոր-օրեն
 բրդատու-բուրդ 
արևածաղիկ
 զուգապար- զույգ