Olivia's story

octobre 31, 2016
In it were the aliens, potatoes. In it was an alien who’s name was Brent. He was scared because she saw the Earth for the first time. In it were peoples who lived on Earth, but they worked at spaceships like aliens. In it was a room, full of flowers from other places. And it was another room, which has all the 4 season in the room. 

Ճաբուա Ամիրեբիջի:Հեծանիվը

octobre 28, 2016

Ինձ համար շատ հուզիչ պատմվածք էր սա։ Պատմվածքը մի տղայի մասին էր, ով շատ էր ուզում հեծանիվ ունենալ։ Նա ամբողջ ամռան ընթացքում աշխատել էր, գումարը հավաքել էր, որպեսզի այդ հեծանիվը գնի։ Բայց տղան իր գումարը տվեց քրոջը, քանի որ նա տանից գնում էր իր սիրած տղայի հետ։ Նա շատ բարի գտնվեց իր քրոջ հանդեպ, քանի որ նա իր սեփական ուժերով գումար էր հավաքել, որպեսզի հեծանիվ գներ, բայց այդ ամբողջը տվեց քրոջը։ Մի օր էր լսեց, որ իր հայրը ուզում է իրեն հեծանիվ գնի, քանի որ շատ ճիշտ որոշում էր կատարել տղան։ Բայց հետո ոչ ոք նրան հեծանիվ չգնեց։

Մարդիկ չեն ուզում հասկանալ իրենց սխալները:

octobre 21, 2016

Շատ դեպքեր են եղել, որ դիմացինս չի ուզել հասկանալ իր սխալները։ Սխալներ ասելով նկատի ուեմ, որ վիրավորում են քեզ, որի իրավունքը չունեն, կամ ոչ բարեկիրթ ձևով են խոսում քեզ հետ։ Դա մի կողմ, եթե ընկերուհիդ է. մի քանի ծանր խոսակցություններից հետո շտկվում են դրանք, բայց կան մարդիկ, որոնց սիրտը քարից է, ու չեն հասկանում՝ ինչ են անում։ Ճիշտ է, ամեն մարդ իր բնավորությունը ունի, բոլորն էլ  ինքնատիպ  ինքնահաստատված էակներ են, բայց պետք է մտածելանելուց կամ խոսելուց առաջ, չէ՞ որ ուղեղը տրված է մտածելու համար, իսկ մնացածը քո մտքերը արտահայտելու միջոց է։ Բոլորը միշտ կպայքարեն, որ ջրից չոր դուրս գան, բայց հետո հասկանում են, որ չեն կարող և հանձնվում են՝ հասկանալով իրենց սխալը։ Շատ վատ և ծանր օրեր ես անցկացնում քո կամ դիմացինիդ արած սխալների պատճառով։

My future profession

octobre 21, 2016

I have not decided what is my future profession. I don’t know to be a dancer or linguist or something that connects with math. Probably dancer, because I’m dancing about 9 years and it’s my hobby. My mum took me in dance school to be a professional dancer in future, but I  don’t want it as much that my mum want.  I hope that I’ll be a professional dancer in future.

Dear Diary

octobre 21, 2016

Today we were talking about keeping diaries. I had a diary. But I never can finish them or keep them . I forget to write, or my hand hurts. But if i think about it i don’t need it.  I don’t understand why people write about their  feelings and emotions .  But keeping diaries sometime it good to. So your friend tells you a secret and you don’t know what to do. You have to tell anyone or you can write it down and you will feel calm again. Now imagine, it’s your secret. And you just need to tell someone. And that someone is your diary. But why do you need a diary, if you have a friend with whom you can share your own emotions , feelings and secrets . I think a friend can do more than a diary.

Խորհուրդներ ամերիկացի ճանապարհորդին: Վ.Սարոյան

octobre 19, 2016

Խորհուրդներ ամերիկացի ճանապարհորդին: Վ.Սարոյան
 Վ. Սարոյանի պատմվածքներում միշտ կան   հումորային, հանգիստ, գեղեցիկ նկարագրված պահեր։ Պատմվածքը մի տղայի քեռու մասին էր,ով պետք է գնացքով ճանապարհորդեր, և նրա  քեռին տարբեր խորհուրդներ էր տալիս:Առաջին օրը նա հետևեց խորհուրդներին, բայց դրա պատճառով չկարողացավ քնել այդ գիշեր։ Իսկ մյուս օրը նա չհետևեց ոչ մի խորհրդի, որոնք քեռին էր ասել։ Այս պատմվածքի իմաստը այն է, որ մարդ պետք է իր սեփական կյանքով ապրի, այլ ոչ թե ուրիշների ասածներով։ Ճիշտ է, մեկ-մեկ պետք են գալիս ուրիշի խորհուրդները, բայց պետք է սեփականը ունենաս և միշտ ինքդ որոշես ինչ անել քո կյանքի հետ։

Ռեյ Բրեդբերի: Ժպիտը

octobre 12, 2016

Պատմվածքում պատմում էր նրա մասին, որ 2061 թ․-ին արդեն կսկսենք ամեն ինչից զզվել, կկործանենք ամեն ինչ, արվեստի գործերը և այն ամենը, ինչ հիմա մեզ համար շատ կարևոր է։Պատմվածքի գլխավոր իմաստն այն էր, որ պետք է մենք ինքներս ամեն ինչ անենք, որ այդ ժամանակը երբեք չգա։