Վիլյամ Սարոյանի մասին

septembre 26, 2013

Առաջին անգամ տպագրվել է 1933 ին, Բոստոնի<<Հայրենիք>> շաբաթաթերթում՝ Սիրակ Գորյանստորագրությամբ։ Լայն ճանաչում է ձեռք բերել «Խիզախ պատանին թռչողճոճաձողի վրա և այլ պատմավծքներ» (1934) առաջին գրքովորի առթիվամերիկյան քննադատ ԲՌասկոն գրել է. «Ի՞նչն է հատկանաշականՍարոյանի համար որպես գրողի։ Սարոյանը բուռն էպոռթկուն և խելացի,նա թախծոտ էքնքուշ ու մարդկայիննա միամիտ է ձևանումսակայնբնավ միամիտ չէ...: Նա ատում է դաժանությունն իր բոլոր դրսևորումներով,նա հարգում է մարդկային արժանապատվությունն ու հպարտությունը»։Գրական կյանքի առաջին տասնամյակում Սարոյանը գրել է մի քանիհարյուր պատմվածքորոնց մեծ մասն ամփոփվել է տասից ավելիժողովածուներում։ Սարոյանը հատկապես կարճ պատմվածքինորավեպի ժանրում ներմուծել է տեղի ուժամանակի իրողության հետ սերտորեն կապված սոցիալական-հոգեբանական թարմ թեմատիկաարդիականհնչողություն ունեցող մարդասիրական բարոյական մոտիվներպատումի նոր ձևերքնարականությամբ ուհումորով լի հնչերանգներբնականություն և ճշմարտացիությունպատկերների ու կերպարներիգունագեղություն։ Սարոյանի գրական շատ կերպարներ ներկայացնում են հայկական միջավայրը՝ ազգայինավանդույթներով ու բարքերով։ Հայրենիքի մոտիվըինչպես և նրա դարավոր ավանդույթները պահպանողմարդկանց կերպարները հակադրվում են ապրելակերպի համահարթեցնող չափանիշներին։ Իրականությանհետ նույնպիսի հարաբերության մեջ են «տարօրինակ» ու ձախորդ մարդկանց սարոյանական կերպարները ուհատկապես մանուկների և պատանիների տպավորիչ կերպարները։ Դրանք համաշխարհային գրականությանմեջ մտել են որպես հոգու մաքրության խորհրդանշան։ Իրականության և երազանքի հակադրությանանհատիներքին ազատության և հոգևոր գեղեցկությանսիրո և բարու հաստատման մոտիվներն են մարմնավորվածՍարոյանի արձակումորոնք հետաքրքրական լուծում են ստացել նաև նրա դրամաներում (<<Իմ սիրտըլեռներում է>>) <<Կյանքիդ ժամանկաը>>,<<Քարանձավի մարդիկ>> , <<Հե՜յ ո՞վ կա այդեղ>> <<Կոտորածնմարդկան>>, <<Խաղողի այգին>>պիեսները։
1942-ին արոյանը զորակոչվել է բանակաշխատել զինվորական սցենարների ստեղծման վրա։ Նապատերազմն ընկալել է որպես աղետայդ թեման արտացոլել <<Մարդկային կատագերբություն>> վիպակում և <<Վեսլի  արկածները>> վեպում։ 1950-1960 ական թթՍարոյանը ապրել է Եվրոպայումապա նորիցհաստատվել ԱՄՆ-ում։ Այդ տարիներին ինքնակենսագրական նյութի օգտագործումով ստեղծել էհոգեբանական վիպակների շարք։
1960-ական թթսկսած՝ գրել է հուշագրական ժանրի գործեր։ Հատկապես ուշագրավ են ԲեռնանդՇոուին, Չառլի ՉապլինԹԷլիոտին, Եղիշե Չարենցին նվիրված էջերըհեղինակի մտորումներըգրականության կոչման վերաբերյալ։
Վիլյամ Սարոյանը մահացել է 16 մայիսի 1981 թվինՖրեզնոյումաճյունի մի մասը թաղվածէ Երևանի Կոմիտասի անվան պանթեոնում:

You Might Also Like

0 commentaires