Ես կարողանում եմ. Պատմություն

janvier 14, 2015

Պատմություն

Ես կարողանում եմ թվարկել,սահմանել, ապացուցել, հիմնավորել, համեմատել, շարադրել, բացատրել:

Ապացուցել
Ապացուցել, որ Հին Միջագետքի դպրոցական ծրագրում կար ,,Մաթեմատիկա,, առարկա:
Պեղումների ժամանակ հայտնաբերել են աղյուսե դասագրքերը և մաթեմատիկական խնդիրները, երեխաների համար:Փաստը ապացույց է, որ Հին Միջագետքում եղել է  Մաթեմատիկայի առարկա:
Շարադրել
. Շարադրել ,,Էնեական,, պոեմի բովանդակությունը;Պոեմում էպիկական լայն կտավի վրա պատմվում է հռոմեացիների ծագման, նրանց առասպելական նախահոր՝ Էնեասի թափառումների, քաջագործությունների և հերոսական կերպարի մասին։ Պոեմի առաջին վեց երկերը պատմում են Էնեասի թափառումների, իսկ մյուսները՝ Իտալիայի բնիկների հետ նրա ունեցած կռիվների մասին։ Հատկապես հռչակավոր է պոեմի այն հատվածը, որտեղ պատմվում է Կարթագենում Էնեասի ապաստանելու և Դիդոնե թագուհու հետ նրա սիրային կապի մասին։
Թվարկել
Թվարկել Մեծ Հայքի աշխարհները:
Մեծ Հայքի մասերն են
1.   Բարձր Հայք
2.   Ծոփք
3.   Աղձնիք
4.   Տուրուբերան
5.   Մոկք
6.   Կորճայք
7.   Պարսկահայք
8.   Վասպուրական
9.   Սյունիք
10.               Արցախ
11.               Փայտակարան
12.               Այրարատ
13.               Ուտիք
14.               Գուգարք
15.               Տայք

Հիմնավորել

Հիմնավորել անցյալն իմանալու անհրաժեշտությունը;

Անցյալը մեր կենսագրությունն է ,այդ պատճառով մարդիկ պետք է իմանան իրենց կենսագրության մասին:
Սահմանել
ՍահամանելԴեմոկրատիաՕլիմպիական խաղեր…  հասկացողություններ:
Սահմանել- հիմնել
Դեմոկրատիա-ժողովրդավարություն
Օլիմպիական խաղեր- խաղեր որոնց մասնակցում եմ տարբեր երկրներ:

You Might Also Like

0 commentaires