jeudi 14 mai 2015

Ես կարողանում եմ (մաթեմատիկա)


   
Այս կիսամյակ մաթեմատիկայից ավելի բարդ թեմաներ եմ անցել: Ես կարողանում եմ կատարել տասնորդական կոտորակների ընթերցումը, գումարում, հանում, բազմապատկում ,բաժանում և համեմատում:Կարողանում եմ կոորդինատային ուղու վրա նշել կետերը: Գեոգեբրայով գծել պատկերներ:
Իմ ամենասիրելի թեմաներից մեկը ամբողջ թվերն են: Կարողանում եմ գումարել, հանել, բազմապտկել և բաժանել:Ռացիոնալ թվեր նույնպես հեշտությամբ եմ կարողանում կատարել:Կարողանում եմ գտնել ուղղանկյունանիստի մակերևույթը , մակերեսը,  ծավալը  և ուղղանկյան մակերեսը:Լուծում եմ մեկ անհայտով հավասարումներ:Տարբերում եմ կեղծ և ճշմարիտ ասույթները:


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire