vendredi 15 janvier 2016

Ամանորը մեր ընտանիքու

Այս տարի նոր տարին ինձ համար հետաքրքիր չանցավ: Մինչ նոր տարվա գալը մենք դասարնի աղջիկներով իրար նվերներ տվեցինք, որոնք բսլորիս ուրախացրեց: Ես որոշել էի, որ ամանորի գիշերը ես քնեմ, միքիչ քնեց, բայց բնականաբար հետո չքնեցի: Արդեն մոտենում էր տասներկուսը: Մենք և քեռիիս ընտանիքով հավաքվել էինք սեղանի շուրջ: Եվ վերջապես տասներկուսը զարկեց: Մի քանի րոպե անց դուռը թակեց Ձմեռ պապը: Ես ստացա մի լավ նվեր, որի շնորհիվ, ես և քույրս երբեք իրարից հեռու չլինենք:Ամեն օրս տարբեր հետաքրքրությամբ էր անցնում:

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire