mercredi 24 mai 2017

Փոխադրություն

Այս դեպքը եղել է մեծ իսլամական Խալիֆ Օմարի ժամանակ: Նա պայքարում էր իր թշնամու դեմ մոտ երեսուն տարի: Թշնամին հզոր էր: Թշնամին ընկավ ձիուց: Մի վայրկան և նիզակը կմխրճվեր թշնամու կուրծքը: Օմարը ծնկեց թշնամու դիմաց, բայց այդ պահին թշնամին թքեց Օմարի դեմքին, և նիզակը օդի մեջ քարացավ: Օմարը ձեռքով մաքրեց դեմքը, ոտքի կանգնեց և ասաց.
-         - Վաղը մենք ամեն ինչ նորից կսկսենք:
Թշնամին ապշահար էր:
-        - Ի՞նչ պատահեց,- հարցրեց նա,- ես երեսուն տարի այսպիսի պահի եմ սպասել եմ, որ մի օր նիզակս կուրծքդ կխրեմ և ամեն ինչ կվերջանա: Իմ բախտն այդպես էլ չբերեց, բայց քոնն ահա բերել է: Մի վարկյանում դու կարող էիր ամեն ինչ վերջացնել:  
-         - Մեր պատերազմը սովորական չի եղել,- Օմարը պատասխանեց,- ես երդվել էի, որ պայքարելու եմ առանց ներքին զայրութի: Երեսուն տարվա ընթացքում պայքարել եմ առանց բարկության: Իսկ հիմա մեջս կատաղություն արթնացավ, երբ դու թքեցիր իմ դեմքի վրա: Ես ցանկացա քեզ սպանել, դա իմ եսից եկող ցանկություն էր: Երեսուն տարվա ընթացում, երբեք այդպիսի խնդիր չեմ ունեցել: Մեր պայքարի պատճառը այլ էր, դու իմ թշնամին չես եղել, մեր կռիվը երբեք անձնային չի եղել: Ես չեմ ցանկացել քեզ սպանել, ես ուզել եմ գործը հաղթական ավարտի հասցնել: Իսկ հիմա մի պահ ես մոռացա իմ խնդիրը, դու դարձար իմ թշնամին և ցանկացա քեզ սպանել: Վաղվանից նորից սկսում ենք:
Բայց պատերազմը այդպես էլ չսկսվեց: Թշնամին այլևս նույնը չէր:
-         - Սովորեցրու ինձ, դարձիր իմ ուսուցիչը: Ես էլ եմ կռվել առանց զայրույթի:
Իսկ գաղտնիքը սա է: Պայքարեք մի կողմ դնելով ձեր եսը: Եթե դուք կարողանաք կռիվ տալ առանց ներքին կատաղության, դուք անձնային ամեն ինչ կարող եք անել: Եթե դուք անեք դա, դուք ամենակորղն եք: Բայց հիմա դուք չեք կարողանում անգամ ձեր անձնական սիրով սիրել:  


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire