Հոկտեմբերի 4

octobre 03, 2018


1.       Եռանկյան կողմերի երկարությունները արտահայտվում են բնական թվերով: Կողմերից երկուսի երկարություններն են 7սմ և 11սմ: Ի՞նչ երկարություն կարող է ունենալ մյուս կողմը:
a+b>c => 7+11=18 => c կողմը 5ից 17 բոլոր բնական թվերը


1.       Եռանկյան կողմերը արտահայտվում են բնական թվերով և կազմում են թվաբանական պրոգրեսիա:
·         Բերեք օրինակներ:
3;4;5
·         Գտեք այնպիսի բնական թվեր, որոնք կազմեն թվաբանական պրոգրեսիա, բայց եռանկյան կողմեր չլինեն:
3;6;9...
·         Ունենք թվաբանական պրոգրեսիա կազմող բնական երեք թիվ: Ի՞նչ պայմանի պետք է բավարարեն առաջին անդամը և տարբերությունը, որպեսզի այդ թվերը լինեն եռանկյան կողմերի երկարություններ:


You Might Also Like

0 commentaires