Ֆիզիկա

octobre 04, 2018

Ուղղագիծ հավասարաչափ շարժում
Ուղղագիծ հավասարաչափ շարժումը այն շարժումն է, որի ընթացաում մարմինը կամայական հավասար ժամանակամիջոցներում կատարում է նույն տեղափոխությունները։

Ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման արագությունը
Ֆիզիկական այն մեծությունը, որը հավասար է կամայական ժամանակամիջոցում մարմնի տեղափոխության և այդ ժամանակամիջոցի հարաբերությունը։
Արագությունը վեկտոր է։
Արագության մոդուլը և ճանապարհը։
Որպես արագության միավոր են ընդունում այն ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման արագությունը, որի ընթացքում մարմինը յուրաքանչյուր 1 վարկյանում անցնում է 1մ ճանապարհ։

Մարմնի շարժումը, դիրքը, դադարը հարաբերական է՝ կախված է այն բանից, թե որ համակարգի նկատմամբ է որոշվում։

Տեղափոխությունների գումարման բանաձև
Արագությունների գումարման բանաձև

Մարմնի արագությունն անշարժ համակարգի նկատմամբ հավասար է շարժվող համակարգի նկատմամբ մարմնի արագության և անշարժ համակարգի նկատմամբ շարժվող համակարգի արագության վեկտորական գումարին։ 


You Might Also Like

0 commentaires