lundi 17 mars 2014

Հիգիենա

Ձեռքերի խնամք.
Ձեռքերը պետք է հախաղակի լվանալ: Լվանալու համար պետք է ջուր և օճառ: Օճառը կարող է լինել հեղուկ կամ պինդ վիճակներում,ավելի լավ է լինի հեղուկ:Ձեռքերը պետք է,   չորացնել անձնական սրբիչով:Լվացվելիս պետք է ուշադրություն դարձնել եղունգների տակ:

Հիգիենա.

Ատամների խնամք.Ինչպես մաքրել ատամները:Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire