Հոկտեմբերի 1 հանրահաշիվ

octobre 01, 2018

Հաշվեք արտահայտության արժեքը.

1.     
Կատարեք բազմապատկում

1.      
Կրճատեք կոտորակները
Եթե a թիվը բաժանվում է b թվին, c թիվը բաժանվում է b-ի ապա a+b կբաժանվի  c-ի։

You Might Also Like

0 commentaires